Kontaktuppgifter:

Esbobygdens ungdomsförbund - EBUF
Karaängsvägen 4 B
02610 ESBO

Konto: Aktia IBAN: FI02 4055 2910 0003 24
 

Verksamhetsledare

Kulturproducent  
Martina Gardberg
050 406 4244
martina.gardberg@ebuf.org
Jonna Sundberg
040 510 3345
jonna.sundberg@ebuf.org


Kansliet ligger högst upp i fastigheten Gula huset vid Karaängsvägen 4 B i Karamalmen. I huset har också Musikinstitutet Kungsvägen undervisning.

Du kan också nå oss med konkreta brev eller hälsningar via postlådan som hänger på bullerskyddet ut mot gatan.

 

Mer info om EBUF