Kontaktuppgifter:

EBUF:s kansli
Karaängsvägen 4 B, 02610 Esbo, Gula huset invid Karamalmens skola, vån 3.

EBUF:s konto: Aktia IBAN: FI02 4055 2910 0003 24


EBUF:s personal

Martina Gardberg Jonna Sundberg
Verksamhetsledare
tfn 050 406 4244
martina.gardberg(at)ebuf.org
Kulturproducent
tfn 040 510 3345
jonna.sundberg(at)ebuf.org