EBUF:s styrelse år 2018

Sjöroos Maria, "Mia", ordförande

Ordinarie ledamöter / ersättare och medlemsförening
Granvik Karen / Björkstén Robert MNUF - Mattbynejdens uf
Åsa Laukonlinna / Andreas Nygård, EVUF - Esbo västra uf
Charlotta Kanerva  / Grenman Olle, FUF - Fallåker uf
Richard Sederholm / Johanna Kattelus, GUAF - Gammelgård ungdoms- och allmogeförening
Räihä Henrik / Österberg Leif, HVA - Hembygdens Vänner i Alberga
Gunilla Bäckman, NNN - Föreningen för Nytta och Nöje i Noux /
Lindfors Siv, SViE - Skärgårdens Vänner i Esbo
Emilia Kellokoski / Lotta Olkkonen,  SöSv - Uf Södrik Svenskar
Bob Johansson  / Almark Björn, Logen - Logen i Gröndal UF