Utmärkelsetecken

EBUF:s medlemsföreningar kan ansöka om utmärkelsetecken från förbundet att dela ut till personer som visat stor aktivitet inom uf-arbetet i Esbo. 


Statuter för EBUF:s förtjänsttecken EBUF-nålen och EBUF-standaret

EBUF-nålen har instiftats m.a.a. EBUF:s 80-års jubileum 21.11.1986.
Nålen utgörs av EBUF:s emblem i brons; vid behov kan nålen även utföras i silver och guld. Nålen utförs i en numrerad upplaga.

EBUF-nålen utdelas av styrelsen för Esbobygdens ungdomsförbund, antingen på styrelsens eget initiativ eller på förslag av medlemsförening

  • till person, som genom idogt arbete inom förbundet och dess medlemsföreningar gjort sig särskilt förtjänt av förbundets tack

Förslagsställaren bestrider kostnaderna för märket

EBUF-nålen i brons utdelas på styrelsens eller enskild förenings initiativ till person som visat stor aktivitet inom uf-arbetet i Esbo, speciellt inom ramen för en lokal förening.

EBUF-nålen i silver utdelas på styrelsens eller enskild förenings initiativ till person som visat stor aktivitet inom ungdomsarbetet i Esbo på lokalförbundsnivå; t.ex. i form av aktiviteter som överskrider gränserna för den egna föreningen.

EBUF-nålen i guld är förbundets högsta förtjänsttecken och det utdelas på styrelsens initiativ till person som i sin verksamhet gjort sig särskilt förtjänt av förbundets speciella tack.

EBUF-standaret utdelas på styrelsens initiativ till en enskild person eller sammanslutning som gjort sig förtjänt av förbundets tack.

 

Blanketten för ansökan om utmärkelsetecken kan laddas ner som pdf fil här: 

/Site/Data/265/Files/Ansokan_om_utmarkelsetecken.pdf