Esbo Lucia 2017 är vald

Esbo Lucia 2017 är Saga Rekonen. Saga är 21 år gammal och studerar juridik vid Helsingfors universitet. Hon har studerat vid Musikinstitutet Kungsvägen sedan hon var barn och sjunger sedan några år för Minna-Liisa Tammela. Hon har varit med som tärna i Esbo Lucia sedan hon var 12 år gammal och även som tärna för Finlands Lucia.

Det är styrelsen för Esbobygdens ungdomsförbund som årligen väljer Esbo Lucia och Saga blir den 38:e officiella lucian i Esbo. Kröningsfesten ordnas söndagen den 10 december kl. 16 på Carlberg i Gammelgård. Lokalarrangör är Gammelgård ungdoms och allmogeförening.


Välkommen på kröningsfest

Esbo Lucia väljs i år för 38:e året av styrelsen för EBUF. Kröningsfesten ordnas söndagen den 10 december kl. 16. Lokalarrangör är Gammelgård ungdoms och allmogeförening.


Vill du sjunga med Esbo Lucia 2017?

Anmälan senast 12.10

Körsångare, solosångare, pop- och rocksångare, instrumentalister – alla ni som vill sjunga – välkommen med!

Lucia och hennes följe framträder ca 30 gånger runtom i Esbo under tiden 9–20.12.2017 på sjukhus, daghem, åldringshem, servicehus och olika fester. Vi sjunger också på Musikinstitutet Kungsvägens (MIK) och Manifestums stora, festliga julkonserter. Du är med så många gånger du kan, men ställer upp på det du har lovat!

Anmäl ditt intresse senast 12.10 till Jonna Sundberg (Esbos nya Lucia-mamma)!

Alla som vill vara med och lussa deltar i minst 4 av 6 gemensamma repetitioner med ”Minsku” Tammela.

Sångrepetitioner hos MIK i Hagalund (Vindgränden 6) kl. 19–20 följande torsdagar: 26.10, 2.11, 9.11, 23.11, 30.11 samt sista gången tisdag 5.12 kl. 18–20 i Stockhuset i Mattby (Mattliden 4).

Mera info: Lucia-mamman Jonna Sundberg, 040 510 3345, jonna.sundberg@ebuf.org