Esbo Lucia – själar i samklang

”Sången har vi fått som gåva, det känns inte mer än rätt att dela med sig av den, så länge den kan vara till glädje för någon.”

Esbo Lucia är en tradition i Esbo, som berör både svenska, tvåspråkiga och finskspråkiga invånare på de platser där lucia framträder. Det officiella luciafirandet i Esbo är i första hand är ett socialt evenemang som helt konkret skall sprida värme, glädje och gemenskap för så många människor som möjligt, år 2014 uppträdde luciaföljet för ca 3 000 personer. I samband med lucias besök görs, där det är möjligt, en insamling av penningmedel som i sin helhet går till ett förutbestämt socialt välgörande ändamål, ofta med lokal prägel.

Esbobygdens ungdomsförbund (EBUF) har svarat för luciafirandet i Esbo sedan år 1980. Idén om att Esbo skulle ha en egen lucia kläcktes av Esbo Mellersta uf:s deltagare Iwe Ekström på en uf-träff år 1978 och tanken förädlades sedan inom EBUF under ledning av Kaj Weurlander. Fram till år 1992 kallades firandet för Esbobygdens lucia och vart annat år var det förbundets ordförande och vartannat år dess viceordförande som krönte lucia. Men sedan luciafirandet på 1990-talet på många håll blev allt populärare ville förbundet befästa sin roll i luciafirandet och ändrade namnet till Esbo Lucia. Samtidigt ändrades också kröningsfestens karaktär då den flyttade från ungdomsföreningshusen till de svenska större skolorna eller till Esbo domkyrkas församlingsgård. Den första utomstående offentliga person som krönte Esbo Lucia var Esbos bitr. stadsdirektör för bildningsfrågor Liisa Tommila  år 1993. Efter henne har följt en lång rad, både fullmäktigeordföranden, stadsdirektörer, bildnings-, social- och kulturdirektörer och andra representanter för det offentliga kultur- och bildningslivet i Esbo.

Esbo Lucia har under åren valts bland flickorna i Esbobygdens Musikskolas, senare Musikinstitutet Kungsvägens körer eller bland solosångseleverna. Lucias tärnor har också kommit därifrån. Detta har garanterat en välsjungande grupp som känt varandra från tidigare, som haft en viss vana att uppträda och som har kunnat lite mer avancerade sångarrangemang. Det här har gjort att Esbo Lucia ofta lovordats som den mest välsjungande i regionen. Under åren 2013–2014 gjorde EBUF ett samarbetsprojekt med Mattlidens gymnasium för att ytterligare stöda tillgången på tärnor och år 2013 hade vi med också stjärngossar i Esbo Lucias följe! Via den här specialmusikkursen har också övriga Esbo-elever fått möjlighet att delta i lucia-firandet.

EBUF har gått in för att inte göra ett offentligt val av Esbo Lucia. Kanske har avsaknaden av en egen svensk lokaltidning gjort att man sett det väldigt svårt att föranstalta ett regelrätt val. Med facit på hand kan man säga att det här har visat sig vara en bra väg, om än inte så demokratisk. Med den person- och sakkunskap som lärarna inom MIK innehar, i kombination med den erfarenhet EBUF:s luciamamma har hunnit få av de medverkande, har man tillsammans lyckats vaska fram, ibland flera och ibland bara en kandidat per år. Det egentliga valet fattas sedan av EBUF: styrelse. I valet av flicka har man prioriterat flickans personlighet, utstrålning och sångförmåga. Ljust eller mörkt hår, glasögon eller inte – har inte spelat någon roll. Man har också prioriterat lite äldre flickor, oftast runt 18–20 år. De yngsta har varit 17 år när de valts till uppdraget. Runt 30 uppträdanden under en kort och intensiv säsong, i de mest varierande sammanhang, ställer stora krav på den som är frontfiguren för hela lucia-tåget. Då är det till fördel att den som axlar uppdraget har lite mer livserfarenhet än vad man har i de yngre tonåren, så att man förmår ge ut av sig själv och också själv kan njuta av uppdraget. Samtidigt är lucia också en ledare för hela sitt följe som förutsätts sitta inne med lite mer sångmässiga kunskaper.

EBUF har aldrig tagit betalt för Esbo Lucias besök, inte heller något inträde till kröningsfesten. De frivilliga bidrag som inbetalts till lucia-insamlingen har under åren gått till förmån för bl.a. Medi-Heli, olika kriskassor, skolelever med särskilda behov, barnavdelningarna på Jorvs sjukhus, hörsel- och synskadade, DUV, sjukhusclownerna, olika barnhem och det Nya Barnsjukhuset 2017.

I Esbo Lucias besöksprogram ingår alltid ett besök 13.12 kl. 07.00 på Aurorahemmets samtliga avdelningar. De övriga besöksmålen är bl.a. Jorvs sjukhus, olika servicehem, äldreboenden, daghem, veteran- och pensionärsfester. Sedan ett par år tillbaka ingår Esbo Lucia-firandet även i Esbo stads satsning Kulturkedjan. Esbo Lucia medverkar naturligtvis alltid på Musikinstitutet Kungsvägens julkonsert och under de senaste åren har också kören Manifestum varit en trogen samarbetspart då det gäller körens konsert i Esbo.