Kontaktuppgifter:

Esbobygdens ungdomsförbunds kulturproducent Jonna Sundberg fungerar som luciamamma i Esbo.

Tfn 040 510 3345
jonna.sundberg(at)ebuf.org

Kontot Aktia IBAN: FI02 4055 2910 0003 24 är EBUF:s konto som Du kan använda om Du vill stödja den årliga luciainsamlingen i Esbo. Skriv tydligt ut ditt namn och Esbo Lucia + det aktuella året. Insamlingen avslutas 31.1 efterföljande år.

 

Mer info om EBUF