Kontaktuppgifter:

Esbobygdens ungdomsförbund rf
Karaängsvägen 4 B
02610 Esbo 

(Gula huset vid Karamalmens skola)
 

Martina Gardberg Jonna Sundberg

Verksamhetsledare
tfn 050 406 4244
martina.gardberg(at)ebuf.org

Kulturproducent
tfn 040 510 3345
jonna.sundberg(at)ebuf.org


Mer info om EBUF